SEPTEMBER
2010

CONTACT
-
Stichting Roze Netwerk
Noord-Holland Noord.

Gevestigd in de gemeente Hoorn.

Postadres:
Steenuil 14
1606 CA Venhuizen

T 0228 54 1443
E rozenetwerknhn@ziggo.nl
W www.rozenetwerknhn.nl

Rabobank Hoorn: 1068.69.787
KvK: 37162143

VOORAANKONDIGING
-

Beste mensen.......de Roze Week Hoorn
staat er aan te komen. Schrijf het in je
agenda. Kijk welke activiteiten
je leuk en/of zinvol vindt.
Ook jouw aanwezigheid is belangrijk
in deze twee weken.
Ook dat is een steun en een stimulans
voor iedereen.
Het werkt zonder meer zeer
bemoedigend.
Kortom: kom en laat je zien!
De Roze Week Hoorn schept een
prachtige gelegenheid hiervoor.
Wij gaan er met zijn allen deze weken
een prachtige prestatie leveren!

INHOUD
-
VOORAANKONDIGING
ROZE WEEK HOORN
SPEAKERSCORNER
MARKT
ACTIEF
ALGEMENE VERGADERING
VRIENDEN VAN DE STICHTING
OECUMENISCHE VIERING
NOORDHOLLANDS DAGBLAD
HOORT ZEGT HET VOORT
AFTRAP ROZE WEEK LAFEMME
FIETSEN VOOR DE STICHTING
LIVEBAND OP VROUWENFEEST

COLOFON
-

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
het bestuur van de stichting Roze
Netwerk Noord-Holland Noord.
De stichting is een samenwerkingsverband van roze regionale organisaties met drie belangrijke uitgangspunten
betreffende de roze mensen in de
regio Noord-Holland Noord:
zichtbaarheid, ontmoeting en welzijn.
Oprichtingsdatum van de stichting is
23 februari 2010 te Hoorn
De nieuwsbrief is bestemd voor de participerende roze organisaties,
partners en alle verdere
belangstellenden.
De digitale nieuwsbrief verschijnt
viermaal per jaar.
Er kunnen geen rechten aan deze nieuwsbrief worden ontleend.
ROZE WEEK HOORN
-
De laatste puntjes van de
draaiboeken worden uitgewerkt.
De Roze Week Hoorn komt eraan.
We hopen dat vele mensen de
activiteiten zullen gaan bezoeken.
Er is zoveel te doen. Zo heeft iedereen
wat te kiezen. Het Eindfeest op

vrijdag 8 oktober in Het Huis Verloren gaat ook echt speciaal worden.
Er hebben zich al twee gastzangers aangemeld. Dat wordt geweldig.
De aanwezige burgemeester met het
40-jarig jubileum van HPG,
de liveband The Clue,
de bekendmaking van de winnaar
'Wie herkent de hetero?' en dan is er
nog 'speciale aandacht' als onderdeel.
En nog de speakerscorner.
Ga de uitdaging aan!
NOORDHOLLAND DAGBLAD
-
Op zaterdag 25 september
plaatst het Noordhollands Dagblad een hele roze pagina met een aantal interviews in het kader van de Roze Week Hoorn.
Op deze pagina zal ook het
programma van de Roze Week Hoorn worden weergegeven.

Ook zijn de geïnterviewden in de loop
van deze weken op de foto gegaan.
En dat past in het motto van de Roze
Week Hoorn en dat is natuurlijk de
' zichtbaarheid voorop'.

Natuurlijk zijn we nieuwsgierig naar
de verhalen van deze mensen.
We zullen het allemaal zien en lezen
in de krant.

KWALITEIT & ACTIEF
-
Vind je het leuk om zelf ook actief te zijn
en medewerking te verlenen aan
activiteiten die door de stichting
worden georganiseerd?

Misschien heb je nieuwe ideeën
betreffende de Roze Week Hoorn?
En wil en kun je dit omzetten in daden?

Misschien vind je het leuk om iets te doen
met PR en Communicatie?
En heb je talent voor de opmaak van drukwerk?

Misschien ben je handig in de zakelijke financiële kanten en wil je jouw
kwaliteiten inzetten?
Durf je te gaan voor deze uitdaging?
Het werk geeft veel voldoening en
daarbij leer je er ook altijd van.

Neem gerust contact op!

MARKT
-
Op de koopzondag 26 september in de binnenstad van Hoorn zullen
roze organisaties in het Roze Netwerk vertegenwoordigd zijn.

Informatie- en promotiemateriaal
zijn te zien en te verkrijgen.
En ter plekke kun je antwoorden op
je al jouw vragen krijgen.


ALGEMENE VERGADERING
-
Woensdag 3 november wordt er in Keizerskroon Hoorn 20.00 uur een Algemene Vergadering worden
gehouden voor de participerende organisaties van de stichting.
Dit is een vergadering voor
alle kaderleden.

SPEAKERSCORNER
-
Je krijgt één minuut de
tijd om in de roze speakerscorner
iets te zeggen of
voor te dragen met roze signatuur:
statement, iets persoonlijks,
anekdote, gedicht, wrevel
of juist je geluk.

Het aanwezige publiek
geeft de punten. Wie wordt de
'the best speaker of the evening?'

VRIENDEN VAN DE STICHTING 

Word vriend van de stichting!

VOOR € 25 PER JAAR

Met uw morele steun en financiële
bijdrage kunnen roze initiatieven
door de stichting ten behoeve van
de homo-emancipatie in
Noord-Holland Noord verder
worden ontwikkeld.

U ontvangt een aantal keren per jaar
de nieuwsbrief van de stichting.


Rabobanknummer: 1068.69.787

Neem gerust contact op.
T 0228 54 1443
rozenetwerknhn@ziggo.nl
www.rozenetwerknhn.nl

OECUMENISCHE ROZE VIERING
-
Zoals u wellicht al weet, vindt er op zondag 10 oktober aanstaande een oecumenische
roze viering plaats in de Noorderkerk om 14.00 uur.
‘Waarom een roze viering?’  hoor ik u denken.
Het is u wellicht bekend dat er binnen de kerken in Nederland heel verschillend wordt gedacht over homo- of lesbisch zijn. Toch is het een feit dat homo’s en lesbiennes
deel uit maken van de samenleving en dus ook van de kerk.
Soms weet je het van iemand, vaak ook niet. Ik bezoek al enige jaren de roze vieringen
in Friesland, die daar sinds begin jaren '90 worden gehouden, en die vieringen
vallen op, omdat ze uitblinken in openheid en hartelijkheid.
Het thema van deze eerste viering in Hoorn is ‘Hier ben ik’, en dat geeft aan dat het
goed is om zichtbaar te zijn voor elkaar, voor jezelf, maar óók dat je zichtbaar bent
voor God, Christus zijn Zoon, en Maria. Dat het goed is om stil te staan bij het feit
dat je een kind van God bent, dat je door Hem gewenst bent, en Hij je je leven lang
draagt, en omringt met Zijn liefde, in een mate die voor ons stervelingen niet te
bevatten is. Deze viering is, zoals u zult begrijpen voor homo’s en lesbiennes, maar
vooral ook die hen omringen, zoals hun kinderen, ouders, broers en zussen,
en vrienden, buren, en ieder die hun lief is.
Maar als u niemand kent die homo of lesbisch is en u samen met ons
de veelkleurigheid van Gods schepping wilt vieren, dan bent u natuurlijk
ook van harte welkom!
Voorgangers zijn ds. Mataheru, ds. Marina Slot (de Duif, Amsterdam),
en diaken Theo van Driel uit Zwaag. Wij hopen u te mogen begroeten op 10 oktober!
Vriendelijke groet, Vincent Veenstra.

PERSOONLIJKE INBRENG
-
Voor de roze viering zijn we nog op zoek naar een broer/zus, vriend of vriendin van een homo of lesbienne, die voor de kerk in maximaal drie minuten iets zou willen vertellen
over zijn of haar band met zijn of haar dierbare. Iets vertellen over bv. hoe jij de
coming-out beleefd hebt , of waar jij het zelf moeilijk mee hebt gehad, en wellicht iets kunnen schetsen over wat dit alles voor weerslag heeft gehad op  je geloofsbeleving.
Heb je een mooi verhaal, en kan je goed en duidelijk iets voordragen voor publiek,
meld je dan aan! 0229-219278. Met vriendelijke groet, Vincent Veenstra.

HOORT ZEGT HET VOORT
-
Het zou prachtig zijn als zoveel mogelijk mensen de nieuwsbrieven van de
stichting, maar ook die van alle andere
roze organisaties in het Roze Netwerk
doorsturen naar zoveel mogelijk belangstellenden!
Zo houden we elkaar en iedereen op de hoogte van het reilen en zeilen en de actualteit van de organisaties.
FIETSEN VOOR DE STICHTING
-
Heb je zaterdag 11 september wat tijd en zin om te fietsen voor de stichting? De stichting kan daar € 25 per persoon verdienen. Het is een initiatief van de
Rabobank. Een extra financiële steun,
maar je moet er wel voor fietsen.
Wie wil fietsen? Er zijn nog drie plaatsen vrij! Opgave bij het bestuur:
T 0228 54 1443!

Roze Week Hoorn 2010
is mede mogelijk
gemaakt door:

HET ORANJE FONDS

&

GEMEENTE ENKHUIZEN
HOORT ZEGT HET VOORT
-
Het zou prachtig zijn als zoveel mogelijk mensen de nieuwsbrieven van de
stichting, maar ook die van alle andere
roze organisaties in het Roze Netwerk
doorsturen naar zoveel mogelijk belangstellenden!
Zo houden we elkaar en iedereen op de hoogte van het reilen en zeilen en de actualteit van de organisaties.

Zaterdag 25 september met de aftrap van de Roze Week Hoorn een spetterend
live-optreden van Afternoon Delight
op het vrouwenfeest van LaFemme in Het Huis Verloren te Hoorn.