VERSLAG

8 oktober
2009
bijeenkomst
Uit de kast
Enkhuizen

De bijeenkomst wordt geopend met een kort filmpje ‘Hope’ met een speech van Harvey Milk.Een van de eerste openlijke homoseksuele stadsbestuurders van de Verenigde Staten.
 
Pim Ligtvoet (PRIMO nh) is de voorzitter en refereert aan actuele gebeurtenissen zoals het interview met minister Plasterk in Metro van die dag, over het recht van christelijke scholen om homodocenten te ontslaan, en over de actie van homo- en hetero-scholieren op 9 oktober, om op scholen voor voortgezet onderwijs een manifest aan de schoolleiding overhandigen ‘Gay is O.K.’.

Ook meldt hij dat in de Jeugdmonitor en de E-Movo-monitor die deze maanden op West-Friese scholen en onder jongeren wordt gehouden (15 tot 20.000 deelnemers) geen vraag voorkomt naar gevoelens van homoseksualiteit.
Als dat wel zou gebeuren kan dat jongeren die niet hetero zijn helpen, en hebben scholen en instanties meer informatie om diversiteitsbeleid te maken.
Pim leidt ons door het programma van de avond.

DEEL I
belangengroepen stellen zich voor

HPG (Homo praat- en gezelligheidsgroep):
De woordvoerder van HPG is bestuurslid Piet Karsten. Hij stelt de andere twee bestuursleden voor: Vincent en George.
In de presentatie komen o.a. doel, motivatie, activiteiten en toekomstwensen aan de orde. Piet refereert aan de BNN rapportage van 7 oktober over zelfdoding onder jongeren. Opvallend was dat de personen in deze thema-uitzending met de volgende mogelijke motieven kwamen:
zwijgcultuur in West-Friesland, de drank- drugsproblematiek, maar dat er de hele uitzending niet gesproken werd over de geaardheid cq. homogevoelens als motief. Gemiste kans.

LaFemme:
De presentatie wordt verzorgt door Lucy ten Vregelaar van de lesbische
en biseksuele vrouwen in Hoorn en omstreken.
LaFemme is een onderdeel van de landelijke belangengroep 7152. LaFemme is opgericht om bewustwording te stimuleren en contacten te leggen en organiseert verschillende activiteiten.

Ouders van homoseksuele kinderen:
Uit de regio Noord-Holland Noord. De woordvoerder is Rob Piersma.
De werkgroep biedt met name steun aan ouders. Bijvoorbeeld acceptatie dat gaat wel, maar hoe ga je ermee om en hoe praat je erover. Het contactadres is te vinden in veel (digitale) gemeentegidsen van West- Friesland.

COC NHN (Noord-Holland Noord):
Voorzitter Joop Schermer is verheugd met de opkomst en om zoveel organisaties te ontmoeten. COC NHN heeft 50 vrijwilligers en kent verschillende werkgroepen, zoals: horeca, voorlichting. COC NHN doet een oproep om de krachten te bundelen ook voor wat betreft de wensen voor financiële middelen.
Zie verder www.cocnoordhollandnoord.nl

Ogay Schagen:
De woordvoerder is Rob van Varik. Deze groep is in 2004 gestart vanuit het COC, nu zelfstandig en wil met name een gezellige, veilige omgeving creëren. In de beginjaren een groot succes wat betreft aantallen en met name ook jongeren als bezoekers. Vervolgens daalde de opkomst en ligt nu constant op 20 tot 40.

ANBO Roze 50 + Schagen:
Annemieke Bergfeld legt uit dat deze ANBO-groep staat voor belangenbehartiging, met aandacht voor bijv. de Roze Loper voor verzorgingshuizen; dit is een keurmerk voor tehuizen die homo-vriendelijk zijn. Verder richten ze zich op een activiteitenmiddag in Schagen.

COC Kennemerland:
De woordvoerster is Yosha van der Steen. Deze organisatie verzorgt in
West-Friesland voorlichting op het Clusius college (groene school), dit in verband
met een onderwijsprijs en subsidie van de Provincie Noord-Holland.

CNV homogroep onderwijs:
De woordvoerder is Hans van Dinteren. Hoe kunnen we onderwijs en
homo-emancipatie met elkaar verbinden en dit op landelijk niveau.

DEEL II
Beleid

Homojongeren in West-Friesland

Danny Hoekzema en Frank Plijter vertellen beiden over hun coming-out moment.
Voor Frank was het een opluchting, hij had het namelijk drie jaar voor zich gehouden. Frank zat toen op het Clusius college, hij had geen problemen met de leerlingen en hij deed evenmin een beroep op de docenten.
Daarna ging hij naar de vervolgopleiding ROC horeca, hij heeft het daar meteen verteld.

De ouders, familie en vrienden van Danny reageerden bij zijn coming-out goed. In groep 7 op de basisschool vertelde hij het aan zijn medeleerlingen; dat leverde geen problemen op.
Op het voortgezet onderwijs (Martinuscollege) werd het door een andere leerling
(oud-basisschoolleerling) aan de rest verteld. Het gevolg was dat hij in de 1ste en 2de klas werd gepest. Danny wilde dit stoppen en stapte naar COC toe voor voorlichting over homoseksualiteit.
Vervolgens sprak hij hierover met de schoolleiding, deze wilde hier niet aan. Volgens de schoolleiding gebeurde de voorlichting al. Toen seksualiteit  in de biologieles aan de orde kwam kreeg Danny het woord.
Betekent dat de homoseksualiteit alleen aan bod komt als er een openlijke homoleerling is? Danny ijverde met succes voor een minderjarigen-boot bij de
Gay Parade en was een tijd actief voor Jong&Out.

* Vraag uit het publiek:
hoe los je het op als je vrienden je verlaten en je ouders het moeilijk vinden?
* Reactie van Frank:
Frank herkent dit wel, maar had gelukkig enkele vrienden met wie hij het kon delen.

VOORTGEZET ONDERWIJS

RSG Enkhuizen

Nynke Volbeda is vertrouwenspersoon en docente biologie.
Op het RSG hebben ze een respectproject voor alle 3de klassers. Komend jaar wordt de Respect Estafette gedaan met anti-discriminatiebureau Artikel 1
(zie www.respectestafette.nl). Veilige school is een doel op zich en het hoort erbij! Leerlingen bereiken voor bijvoorbeeld een gespreksgroep rond homoseksuele gevoelens is moeilijk. De cultuur in West-Friesland is van 'niet praten'. Mevrouw Volbeda wil graag tips!

* Vraag uit het publiek:
wat doe je met de ouders?
* Reactie RSG en Martinuscollege:
Op de RSG organiseren ze tijdens de ouderavond allerlei activiteiten en projecten ook rond dit thema. Als vertrouwenspersoon kan Nynke bemiddelen tussen ouders en leerlingen. Ook het Martinuscollege weet dat ouders graag informatie willen en zij stimuleren de communicatie naar ouders toe.
* Suggestie uit de zaal: men zou de Ouders van homoseksuele kinderen kunnen uitnodigen
! 

Martinuscollege

Directeur Havo-VWO Annie van Vlimmeren vertelt het volgende: er is geen specifiek homo emancipatiebeleid en geen positieve discriminatie. Er is wel een veilige-school beleid, met onder andere het anti-pestproject dat afgelopen jaar gestart is – want ‘homo’ komt vaak als scheldwoord voor.
En twee jaar geleden is het project Leefstijlen in de onderbouw begonnen.
Het project ‘zelfportret’ speelt in de 5de klas Havo en 6e klas VWO. Op 2 december 2009 van dit jaar wordt er door de GGZ-deskundige Niek Kuiper een docententraining gegeven ‘signaleren bij leerlingen’. Dat is gericht op het herkennen van problemen die door leerlingen in drugs- en drankgebruik worden begraven.
Ook is er contact met Frank van der Hoek van de Brijderstichting.
Het Martinus-college heeft overigens vijf docenten die homoseksueel zijn.

* Opmerking van Danny Hoekzema:
Dat betekent niet dat je dan steun van hen krijgt. En het maken van een zelfportret
is erg laat als je al in de eerste weet dat je homo of lesbo bent.
* Reactie:
Dat erkent mevrouw Van Vlimmeren.

* Opmerking van bezoekerster:
Ik zat op het vmbo en heb net zo min steun van het Martinus gehad bij mijn coming out. 'Ze hebben me vier jaar lang niet zien staan'.

* Opmerking van Esther van de Linde (jeugdtheaterschool de Cast, Enkhuizen):
Ik vind het belangrijk om met gevoel op jongeren te reageren, en niet alleen met grote woorden. Bij onze leerlingen zijn er ook een paar die uit de kast komen.
Dat is soms heftig. Ze gaan een stuk over HIV en AIDS, jongeren en hun vriendschappen spelen. Dan moet je heel persoonlijk met elkaar praten.

GEMEENTE ENKHUIZEN

Wethouder Klaas Kok

Sinds zijn naam op de aankondigingen van deze coming-out-avond stond ervaarde wethouder Klaas Kok de grapjes van allerlei mensen.
Of hij soms ook als homo uit de kast ging komen. Hij snapte toen hoe het voor de doelgroep moet zijn, als je elke dag deze zogenaamde grappen te horen krijgt.
Op deze bijeenkomst zijn maar 2 raadsleden, Stella Quasten van Enkhuizen en Simon Broersma uit Hoorn. Dit is volgens Klaas veel te weinig:
‘er is nog een slag te maken’.

Bij de voorbereiding heeft wethouder Kok naar beleidsdocumenten gezocht; die vond hij in de kabinetsnota uit 2007 “Gewoon homo zijn” .
Hij zag daarin dat homoseks met minderjarigen (16-21 jaar) tot 1971 strafbaar was, terwijl dat niet voor heteroseksualiteit gold. Anno 2007 accepteert 90% van de Nederlanders het bestaan van homoseksualiteit.
Maar als je de grapjes hoort zou je dat niet altijd zeggen.

Voor de gemeente Enkhuizen is Hoorn de centrumgemeente. De rest van de
West-Friese gemeenten volgt Hoorn. Zowel Hoorn als Enkhuizen hebben geen specifiek beleid voor homo-, lesbo- en transgender-burgers.
Klaas Kok vraagt zich af waarom er specifiek beleid moet komen en ziet er de noodzaak niet van in. Zo is er volgens hem ook geen specifiek beleid voor mensen met baarden – wijzend op die van hemzelf.
Hij roept de diverse vertegenwoordigers van organisaties op om samen te werken, de krachten te bundelen (‘bedenk wat u met elkaar wil bereiken, maak een plan plus begroting’) en de bestuurders van de diverse West-Friese gemeenten te bezoeken.
Klaas Kok zal dit inbrengen bij het maatschappelijk dienstoverleg, een overleg van de negen West- Friese gemeenten. Klaas wil zich sterk maken voor een gezamenlijk plan en geeft aan dat nu de diverse organisaties aan zet zijn. 

* Opmerkingen uit het publiek:
Raadslid Stella Quasten geeft noodzaak aan om wel specifiek beleid te ontwikkelen voor de doelgroep, met name als het gaat om voorlichting op scholen en uitgaansgelegenheid. Ook het Hoornse raadslid Simon Broersma zag daar mogelijkheden voor.

* Reactie uit het publiek:
Gericht aan de wethouder: ‘U kan uw baard eraf halen, ik kan niet mijn geaardheid afdoen’.

* Reactie uit het publiek:
Hans van Dinteren (CNV) gaf de wethouder een tip: alle gemeentes kunnen zonder extra geld makkelijk twee zaken aanpakken:

  1. Haal voor de Lokale Educatieve Agenda (LEA) eens alle onderwijsinstellingen bij elkaar om aandacht te vragen voor homobeleid en uitvoering.
  2. Doe dat ook eens met alle sportclubs. De vier IJmondgemeentes  - Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest - hebben dit net gedaan.

DEEL III
'UIT DE KAST SPEL'

 

Iedere deelnemer had de gelegenheid om op een kaartje een opmerking, stelling, mening of eventuele ontboezeming te schrijven. De kaartjes gingen 'in een kast' en wizzard Winny trok er vijf kaartjes 'uit de kast'. Hieronder de gelukkigen.

1
‘Ik vind het toch belangrijk dat het allemaal bij de scholen moet beginnen.
Hoe eerder, hoe beter. Geen jarenlange worstelingen.
Goede leerzame avond.’
(Karin Kaarsemaker)

2
'Veel ouderen van 50 + hebben een veel jongere partner.
Hoe werkt dit dan bij de Roze ouderen?'
&
'Er zijn werkkringen waar het beter is niet over je homo zijn te praten.
Maar privé kun je dan toch je eigen leven leiden.’
(Frans Donker)

3
‘Samenwerking is goed.
Maar het eigen, regionale gezicht is minstens zo belangrijk!’

4
‘Durf ook toe te geven als het nog niet goed gaat, niemand is perfect.
Fouten maken is niet erg, maar sta open voor aandachtspunten.’

5
'Een gedichtje dat veel indruk op me maakte:

Je bent net als ik
Hetzelfde erop
Hetzelfde eraan
En voor het eerste dacht ik
Best knap gedaan.
Je bent net als ik
En jouw lijf voelt zo fijn
Dus ik ben zo blij
Precies zo te zijn.

Mooi he!’

(Nynke Volbeda)

TRUUS MENGER

Tenslotte las de Homopraatgroep een groet en een boodschap van de verzetsstrijdster en kunstenares Truus Menger (86) voor.
Hier een deel van deze inspirerende groet:

Zelf kende ik een moeder die, toen haar zoon
bekende dat hij 'op mannen viel'
(en dat was werkelijk in een grote persoonlijke crisis!), hem het huis uit zette.
Dat joch was 16 jaar!
Is je 'moederliefde' dan plotseling over?

Mijn man en ik hebben voor hem een goed en begripvol pleeggezin gevonden.
We waren er alletwee ontdaan van.
Liefde, menselijkheid; het mogen geen kreten zijn.

 

Tekst: PRIMO nh en Homopraat- en Gezelligheidsgroep West-Friesland.
Foto’s: Mathieu van Pelt (Hpg) en Theo Verdiesen (Enkhuizer tv krant).