'Een vondst van de schepper'
BOEK
 
VOORAF

Pim Ligtvoet en Wilfred Ploeg
schreven ieder de helft van het
boekje met hun avonturen met
godsdienst en homoseksualiteit.

Pim Ligtvoet, geboren in Rotterdam,
was jarenlang arbeidspastor in
de Zaanstreek en deels betrokken
bij de organisatie van de
Roze Weken West-Friesland.
En eindigt zijn boekdeel met de woorden: 'Een wereldbeeld, waar
ik in voorkom. Roze dus'.

Wilfred Ploeg, geboren in Apeldoorn, is freelancedocent, vertaler Italiaans, en gecertificeerd coach homo-biseksualiteit binnen heterorelaties, met eigen praktijk.
En eindigt zijn boekdeel met de woorden: 'Als er intense liefde op
mijn pad komt, zing ik zachtjes
mijn palmversje. Relativerend, dat wel.

BESTELLEN
'Een vondst van de schepper', is verschenen bij uitgeverij Relibris,
ISBN 978 90 5302, te bestellen via www.narratio.nl of via de e-mail bij de
schrijvers: pim.ligt@tiscali.nl
INLEIDING

In het kielzog van de pauselijke kersttoespraak met indirecte verwijzingen naar de onnatuurlijkheid van de homoseksuele geaardheid, verschijnt het boek 'Een vondst van de schepper'. Een titel ontleent aan een uitspraak van de in 2008 overleden en door velen geachte en beminde pater en studentenpastor Jan van Kilsdonk. Een treffende titel voor dit recent verschenen boek. Persoonlijke verhalen vol anekdotes tegen een decor van de recente Nederlandse geschiedenis.

En herkenning voor vele
generatiegenoten, ook al zijn ze niet homoseksueel. De twee schrijvers uitten hun innerlijk gewetensstrijd, maar geven hun verhalen toch een hoopvol slot: 'Thuiskomen' en 'Ouder worden'. Uiteindelijk, maar wel via
een eenzaam en moeizaam proces
en met vallen en opstaan.
DE SCHRIJVERS

Twee mannen, Pim Ligtvoet (1947) en Wilfred Ploeg (1953). Ze leerden elkaar kennen op een Amsterdams zangkoor voor (merendeel) lesbische vrouwen en homoseksuele mannen. Beide mannen zijn uitgerust met een stevige religieuze achtergrond met verschillen, maar vooral overeenkomsten. Ze werden goede vrienden en besluiten uiteindelijk hun verhaal te doen. Het levert twee mooie, soms ontroerende persoonlijke verhalen op. Met al hun twijfels, kwetsbaarheden en zegeningen.
Het boek levert tevens een mooi
tijdsbeeld op.
VERTREKPUNTEN

De beide mannen beschrijven hun
leven vanuit twee verschillende
vertrekpunten.Pim Ligtvoet groeit
op in een katholiek milieu en
Wilfred Ploeg krijgt een
orthodox-gereformeerde opvoeding.

De katholieke jongen Pim heeft een
roeping als priester, de protestant
Wilfred gaat een huwelijk aan.
Beide jongens worden volwassen
mannen in de jaren zestig en
zeventig, jaren waarin de
individualisering, secularisering
en ontzuiling in Nederland steeds
grotere vormen aanneemt.
AVONTUURLIJK

Als de twee jongens ontdekken dat
ze homoseksueel zijn, moeten ze hun
eigen individuele weg zien te vinden
om hier vorm aan te geven.
Dat gaat niet vanzelf.

In een tiental hoofdstukken beschrijven ze een halve eeuw van belevenissen (1961-2011) op het gebied van godsdienst, homoseksualiteit en werk.
Een avontuurlijk boek.
WEST-FRIESLAND

Pim Ligtvoet vertelt ook over zijn
ervaringen in West-Friesland.
Refereert aan de 'West-Friese
jongeren onder de trein'.
Pim ondervindt herkenning in de
eenzaamheid en daaraan
vastgekoppelde wanhoop van
deze jongeren. En zijn gesprekken met een West-Friese burgemeester over de zelfdoding onder deze jongeren. 'Willen ouders dan liever een kind dat een einde aan zijn leven maakt, dan een kind dat homo is?'
Pim was betrokken bij de organisatie van de Hoornse conferentie in 2010
in het kader van de Roze Weken
West-Friesland met het thema
'Jong en Roze in Noord-Holland'.
En vertelt over het jonge lesbische meisje, dat op school bij de
kapstokken stond te zoenen met een vriendin en werd ontboden bij de
directeur. En op deze conferentie doet een Hoornse jongen zijn persoonlijke coming out verhaal. Het kan dus: jong, roze en niet wanhopig!

Pim Ligvoet (l) en Wilfred Ploeg (r)

NABESCHOUWING

De beide schrijvers geven in hun gezamenlijk nabeschouwing de lezer nog iets mee. Je kunt zelf bepalen
hoe je je leven kunt inrichten en hebben dit via hun 'reisverhalen'
laten zien dat het mogelijk is.

Het zou niet moeten draaien om
het resultaat van de dominante maatschappelijke waarden van
gezin, carrière of hoog inkomen.
Maar juist de reis naar het realiseren van je persoonlijke drijfveren vanuit het hart zijn bepalend. En dat is de
beide schrijvers aardig gelukt.
APELDOORN

Wilfred Ploeg vertelt over zijn
christelijk gereformeerde jeugd
in Apeldoorn.

Zijn verwarring, nadat hij in de bibliotheek heeft gelezen, wat het woord homofiel betekent.
'Dat gaat over mij' en
'dat kan ik mijn toekomstige vrouw natuurlijk niet vertellen'.

En Wilfred merkt dat 'schuifelen'
op een jeugdfeestje helemaal
uit den boze is, want dansen mag eigenlijk niet van de kerkenraad.

En Wilfred voelt zich op een
bepaald moment verscheurd tussen gelovig Apeldoorn (zijn geboortestad) en heidens Amsterdam
(zijn studie aan de Vrije Universiteit).