DOEL & MISSIE  

Met de oprichting in 2010 van Stichting Roze Netwerk en het
West-Friese samenwerkingsverband hebben we een missie
bestaande uit twee concrete doelen uitgezet:

1 ZICHTBAARHEID

VEILIGHEID
Alle activiteiten van Stichting Roze Netwerk en de participanten van het samenwerkingsverband zijn
gericht op het zichtbaar maken van de roze of
LHBT doelgroep in de West-Friese regio.
Met roze of LHBT wordt bedoeld:
lesbo, homo, bi of transgender.

EERSTE GROTE STAP
Het bevorderen van een open en veilige levenssfeer
in de regio West-Friesland, waarin het voor de lesbo's,
homo's, bi's en transgenders mogelijk is om
zichtbaar te kunnen participeren. En waar het niet meer nodig is om je 'onzichtbaar' te houden.
Dit is de eerste grote stap die moet worden gemaakt.

RESULTAAT TOT NU TOE d.d. maart 2013
Dit doel is grotendeels bereikt.
We hebben veel activiteiten georganiseerd waaronder alweer drie edities van de Roze Weken West-Friesland.
De voorbereidingen van de vierde editie in september/oktober in 2013 zijn in volle gang.
Er is inmiddels zeer veel aandacht in de media gegenereerd.
We zijn in 2009 op vrijwel een 0-lijn begonnen.
Dan is er ook nog een score in 2012 van bijna 3000 'unieke' hits op de website van Stichting Roze Netwerk.
Zo alles bij elkaar een geweldig resultaat.
2 WEST-FRIES LHBT-PLATFORM

WEST-FRIES LHBT-PLATFORM
Installeren van een West-Fries roze platform aangestuurd door de lokale roze organisaties én de zeven West-Friese gemeenten: Hoorn, Drechterland, Stede Broec,
Enkhuizen, Medemblik, Opmeer en Koggenland. Door deze bestuurlijke constructie is er een voldoende waarborg onstaan voor een stabiele sterke maatschappelijke positie.

ONDERTEKENING LHBT-CONVENANT
Ondertekening van LHBT-(intentie)convenant door burgemeesters/wethouders van alle zeven
West-Friese gemeenten oftewel het 'Pact van West-Friesland' én alle West-Friese LHBT-organisaties.

INHOUD CONVENANT
Gemeentelijke ondersteuning van de LHBT-doelgroep
krijgt blijvende aandacht, versterking van het
LHBT-emancipatieproces/veiligheid/participatie, het
steeds weer zichtbaar maken van de LHBT's middels informatieverstrekking en activiteiten, structurele ondersteuning van het regionaal LHBT-Platform
door het 'Pact van West-Friesland', installatie van
West-Fries LHBT-platform waarin de gemeente Hoorn
als centrumgemeente een sturende rol heeft.

RESULTAAT TOT NU TOE d.d. maart 2013
We zijn als samenwerkingsgroep/netwerk goed op weg
en de invloed is zeker vergroot. De afgelopen jaren
hebben de gesprekken op verschillende gemeentehuizen
en de Roze Weken West-Friesland toch iets bij de gemeentebestuurders en de politieke fracties doen ontwaken en is een denkproces in gang gezet.
Een concreet resultaat is de aanname van de Hoornse motie nr. 13 in de gemeenteraadsvergadering in 26 juni 2012 betreffende het te ontwikkelen LHBT-beleid.
Dit verplicht het Hoornse College van B & W om actie te ondernemen. Tot dusver een prachtig resultaat.
Met veel dank aan de Hoornse politieke partijen in het bijzonder de fracties GroenLink, Hoorns Belang en PvdA(!)
Er wordt door het stichtingsbestuur hard gewerkt om
een West-Fries gemeentelijk LHBT-beleid te realiseren.
En dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Een lang en moeizaam traject. Het is soms best weleens slikken
en dan is het aan ons om vooral te blijven doorzetten en de gesprekken met de gemeentelijke besturen en politieke fracties opnieuw aan te gaan. Maar we zien het ook als een grote uitdaging. Het bestuur van Stichting Roze Netwerk zal zich blijven inzetten voor deze moeilijke
en tijdrovende taak!

ZICHTBAARHEID ALS KRACHT
De lesbo, homo, bi en transgender, die hun geaardheid
of indentiteit publiekelijk maken, versterken de roze participatie in het dagelijkse leven.

OPENHEID ALS KRACHT
Deze zichtbaarheid en openheid van de roze mensen
is de beste manier om gelijkwaardigheid en
acceptatie van te realiseren!

ZICHTBAARHEID

Vergroten van de zichtbaarheid van
de roze gemeenschap in
Noord-Holland Noord. Als roze gemeenschap meer 'één gezicht
naar buiten' tonen: politiek,
besturen, media en inwoners.

CONCREET
Activiteiten tijdens de Roze
Weken West-Friesland.
Informatieverstrekking en
investering in promotiecampagne.
Zorgdragen voor een regelmatige publicaties in de media.

WELZIJN

Vergroting van het gevoel voor welzijn. Stichting Roze Netwerk heeft een 'vangnet-functie'.
Veel mensen hebben in deze regio een onzichtbare emotionele onzekerheid zelfs nood over hun seksuele geaardheid en daarom hun positie in de eigen leefomgeving.

CONCREET
De roze gemeenschap moet zich gesteund en welkom voelen door de bestuurlijke en maat-schappelijke initiatieven op het gebied van een sterk diversiteits- beleid en in het bijzonder de LHBT-emancipatie.

PARTICIPATIE

Het vergroten van de maatschappelijke deelname aan
de samenleving. Stichting Roze Netwerk richt zich met
alle activiteiten op de emancipatie (achterstand)problematiek.

CONCREET
De gemeenten zouden een sterk
homo-emancipatiebeleid moeten
hebben. Het regionale gemeentelijke homo-emancipatiebeleid is nog een hele witte blinde vlek! En het wordt wel tijd om deze witte vlek
gezamenlijk flink en 'zichtbaar'
rozer in te gaan kleuren!

BELEID

Alle activiteiten zijn gericht op een brede roze doelgroep: jongeren,
senioren, vrouwen, ouders met homoseksuele zoon of lesbische dochter, biseksuelen, transgenders.
De gemeentebesturen, maatschappelijke organisaties en de
Noord-Holland Noordse samenleving in het algemeen heeft een structurele constructieve rol in de emancipatie van de roze gemeenschap. Het emancipatie- en diversiteitsbeleid zou verzilverd moeten worden
door een structurele financiële ondersteuning van de roze minderheidsgroepen in deze regio.

OPEN PRAATCULTUUR

De omgangscultuur in deze regio staat helaas bekend om de geslotenheid. Je praat niet gemakkelijk over je eigen problemen. Er is een relatie tussen de psychische problemen (vooral bij de West-Friese jongeren)
en de vlucht in alcohol en drugs.
De reguliere activiteiten van Stichting Roze Netwerk en de participanten en het evenement Roze Weken West-Friesland zijn
een belangrijke factor om te komen tot een grotere zicht-baarheid en bespreekbaarheid van een sociale en meer open cultuur.

FINANCIËN

Stichting Roze Netwerk heeft geen gebouwen (materiële middelen) en
betaalde werknemers (personele middelen). De activiteiten staan
centraal en worden geheell door
vrijwilligers bedacht, georganiseerd, vormgegeven en uitgevoerd.
Stichting Roze Netwerk heeft geen
eigen financiele inbreng middels
het heffen van contributiegelden
Verdere financiële ondersteuning wordt verkregen via het werven van kapitaal van fondsen, gemeentensubsidies. En via 'eigen inspanning': loterij,
advertenties, donateurs en Vrienden van de Stichting.